Registrace map OB - hlášenka

(Od roku 2008 stačí vyplnit jen tučně vyznačené položky - Archiv map přebírá údaje přímo z mapy!)

Evidenční číslo

(Přidělí oblastní kartograf - nesmí být duplicitní!)

Název

Měřítko

1 :

Ekvidistance

m (formát 9.9)

Mapováno v období
Mapováno v měř.

1 :

Zpracoval

Vydal

(Zkratka oddílu)Mapoval

km2 (formát 9.9)

Kreslil

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
Celkem km2; (zatím se samo nesčítá)
Hlavní kartografKresleno programem

(OCAD)

Podklady

(OB,orto,ZM...)Správce mapy:

ulice

obec

telefon

email
První použití

(Datum RR.MM.DD) (Místo a druh závodu)

Tiskárna

 

Telefon

Email

Náklad papír
Náklad 2 papír

Tisk barev

(5IOF,CMYKB...)

Tisková technika
Poznámka (60 znaků)


Lokalizační soubor se již neposílá!

(Kontrola dat před uložením)