Údaje o mapě

(1) Nepodařilo se přečíst data z databáze.

 Položka   Hodnota 
 Evidenční číslo  
 Název  
 Měřítko  
 Ekvidistance  
 Stav  
 Map. v měř   Km
 Mapař1   
 Mapař2   
 Mapař3   
 Mapař4   
 Mapař5   
 Mapař6   
 Mapař7   
 Mapař8   
 Mapař9   
 Mapař10   
 km celkem   
 Kreslič1  
 Kreslič2  
 Kreslič3  
 Ocad  
 Podklady  
 Kartograf  
 Zpracoval  
 Vydal  
 Správce  
 Správce  
 Správce  
 telefon  
 email  
 1.závod  
 1.kde  
 Tiskárna  
 Adresa  
 Telefon  
 Email  
 Náklad 1  
 Náklad 2  
 Technika  
 Papír 1  
 Papír 2  
 Barvy  
 Poznámka