Český svaz orientačního běhu - Rada informatiky a evidence
Pokyny k závodním registracím na rok 2008

Pokyny pro registrace LOB a MTBO najdete na webu LOB a MTBO.
Registrace OB na sezónu 2008 se uzavírá k 29.2.2008. Oddíl pošle přihlášku přednostně elektronicky na emailovou adresu určenou pro registraci v oblasti.

Adresy pro registrace

V příloze emailu budou mít data tuto strukturu (obdobnou jednotnému formátu pro příhlášky)

 7 znaků registrační číslo (1-7)
 1 mezera (8)
10 znaků kategorie (9-18) - pro registraci se nepoužije!
 1 mezera (19)
10 znaků číslo čipu SI (20-29)
 1 mezera (30)
25 znaků jméno (31-55)
 1 mezera (56)
 1 znak licence (57) = požadovaná
 1 mezera (58)
 6 datum narození (59-64) ve tvaru rrmmdd
 1 mezera (65)
 do konce řádku poznámka (66- ) v poznámce se uvede odkud je požadovaná licence (E, R, A, B)

Pokud je poslána registrace klasickou poštou, musí obsahovat údaje uvedené v Registračním řádu.

Poplatek za registraci sportovce pro sekci OB činí za rok 60 Kč za dospělé, 30 Kč za žactvo (mládež, která v roce dosáhne věku 11 až 14 let včetně ). Děti do roku, v němž dosáhnou 10 let včetně, poplatek za registraci neplatí. Poplatek za registraci sportovce v sekci LOB nebo MTBO činí za rok 40 Kč za dospělé, 20 Kč za žactvo. To znamená, že sportovec, který se zaregistruje ve všech třech sekcích zaplatí za registrace postupně během roku 140 Kč bez ohledu, zda je pro tyto registrace zaregistrován ve stejném nebo různých oddílech.

1) Číslo účtu na který jsou zasílány platby za registraci OB. Číslo účtu je:

1109810001 kód banky 2400
variabilní symbol = číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.

2) Valná hromada v prosinci 2004 určila členský příspěvek oddílu 700 Kč za rok. Znamená to, že zavodní registrace je platná až po zaplacení (respektive současně se zaplacením) tohoto poplatku.

3) Je zavedena průběžná kontrola placení! První kontrola plateb (na účtu nebo zaplacených v hotovosti sekretariátu) bude provedena k 31.3.2008 a poté budou nezaplacené registrace pozastaveny. Závodník bude brán jako neregistrovaný až do uhrazení registračního poplatku.

4) Dodatečné registrace během sezóny již nejsou prováděny přes Průkazy pro dodatečnou registraci (zrušené v roce 2006). Dodatečná registrace se zasílá na adresu registrace@orientacnibeh.cz. Registrace bude potvrzena až po zaplacení registračního poplatku.

Přestupy je nutné nahlásit centrálně (ne po oblastech) a to písemně na adresu Milan Borovička, U Rajské zahrady 24, 130 00 Praha 3. Přestupy musí být nahlášeny rovněž do 29.2.2008. Aktuální stav přestupů je uveden na http://www.orientacnibeh.cz/volny/registrace/prest08.html

Ohlášení hostování pro závody štafet a klubů v kategorii dorostu pro rok 2008 zašle oddíl, do kterého je povoleno hostování, písemně na adresu Miroslav Hlava, Tyršova 397, 79852 Konice (hlava@iresta.cz) do 29. 2. 2008. V souladu s čl. 3.4 Přestupního řádu ohlášení obsahuje souhlas oddílu, ve kterém je sportovec registrován (podpis předsedy oddílu). Soutěžní komise vydá do 15. 3. 2008 seznam závodníků, kteří ohlásili hostování. Ohlášené hostování u nezaregistrovaného závodníka (mateřský oddíl závodníka neohlásil do registrace, do 29. 2. nebyl uhrazen registrační poplatek oddílu v plné výši = nebyl připsán na účet ČSOB) či ohlášení po termínu (datum podání na poště) se považuje za výjimku, která se řídí čl.3.5 přestupního řádu.

Vyhledávání registrace k 31.12.2007 s licencemi na rok 2008


Pověřené osoby na oblastech pro rok 2008:

Oblastjméno, adresa, telefon, e-mail
pražskáMilan Borovička, U Rajské zahrady 24, 130 00 Praha 3
tel.. 23446 2854, e-mail registrace@orientacnibeh.cz
středočeskáMilan Borovička dtto
západočeskáPetr Jiroušek, Borská 53a, 320 17 Plzeň
tel. z. 377632813, e-mail petr_jirousek@seznam.cz
jihočeskáLubomír Hošek, České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice
tel.d. 385 520 833, e-mail lubos.ob@centrum.cz
ještědskáRoman Langer, Nová Pasířská 4039/17 466 01 Jablonec nad Nisou
mobil 603 727 471, , e-mail roman.langer@seznam.cz
východočeskáLubomír Macháček, Spojilská 1853, 530 03 Pardubice
mobil 724008179, e-mail lubomir.machacek@centrum.cz
VysočinaAleš Král
mobil 777297309, e-mail ales.kral@email.cz
slezskáJiří Sýkora, Tolstého 16, 746 01 Opava tel.d. 553616025, mobil 737185445, e-mail: sykora.maps@seznam.cz
hanáckáMiroslav Chmelař, Na vyhlídce 7, 796 04 Prostějov
tel.d. 582362237, mobil 736632306, e-mail mchmelar@volny.cz
valašskáVladimír Lučan, Slunečná 502, 763 15 Slušovice
tel.d./fax 577981910, tel.z.739 312 171 , mobil 603539817, e-mail vlst@volny.cz
brněnskáPetr Přikryl, Šebelova 670c, 664 01 Bílovice nad Svitavou
mobil 605468666, e-mail pe.pr@t-email.cz

email:
registrace@orientacnibeh.cz (Borovička)